Hur hjälper Insplanet dig att jämföra olika försäkringar?

Insplanet är försäkringsagenten som hjälper dig att jämföra dina försäkringar. Det kan gälla allt från hemförsäkringar till bilförsäkringar. När man går in på den hemsida som Insplanet har, behöver man bara ange bilens registreringsnummer och några få ytterligare uppgifter om bilen så får man upp en lista med tänkbara bilförsäkringsalternativ. Man kan sedan välja om man vill betala försäkringspremien månadsvis eller en gång om året. Denna lista bör fyllas i så noggrant som möjligt för att man skall få de bäst anpassade förslagen från Insplanets hemsida.

Man kan sedan enkelt teckna det val man har gjort på Insplanet, utifrån en del olika kriterier som anges för varje försäkringstyp. Sidan anger vad de olika försäkringarna kostar i årspremie, och man kan lätt jämföra alternativens olika kostnadsförslag. Varje försäkring är betygsatt av andra kunder och det anges hur många som har röstat för det enskilda betyget. Sidan har även ett så kallat villkorsbetyg, baserat på den specifika försäkringens innehåll.

Vilka olika typer av försäkringar jämför Insplanet?

Den kanske viktigaste försäkringstypen är bilförsäkringen, som är ett måste för alla bilförare och kan lätt jämföras på Insplanets hemsida. I övrigt finns det ett antal olika typer av hemförsäkringar som man kan jämföra, beroende på vilket typ av hem man har. Man måste specificera exakt den boendeform man har så att man får förslag på den hemförsäkring som passar bäst. Det finns även möjlighet att jämföra personförsäkringar genom insplanets hemsida.

Dessa typer av försäkringar omfattar livförsäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar, barnförsäkringar och inkomstförsäkringar. Försäkringarna jämförs utifrån innehåll och villkor och kan lätt tecknas på hemsidan genom ett klick. Det är viktigt att man anger de uppgifter som efterfrågas för de specifika försäkringstyperna, för att försäkringen skall kunna anpassas på bästa sätt. Att ha försäkringar är viktigt för att man skall kunna få en ersättning vid en eventuell skada. Detta innebär en trygghet och ger ett fullgott skydd emot oförutsedda händelser som kan inträffa i livet.

Posted in Okategoriserade | Comments Off on Hur hjälper Insplanet dig att jämföra olika försäkringar?